Hälsoinspiration

Jag vill sprida lust, motivation och kunskap som gör att människor kommer till insikt och förståelse om hur vi själva kan skapa en positiv hälsoutveckling för oss själva och andra.

”Att ge goda ordinationer är ingen konst
– men att få människor att följa dem – det är en konst”

vass24

Var och en av oss har bara en kropp. Visserligen har den en underbar förmåga att reparera sig – om vi ger den en chans. Men chansen måste komma någon gång!

Goda vanor

Starta upp med goda vanor eller förbättra dem. Tänk på vad och hur du äter, hur du motionerar, vilken vila och vilken rekreation du har. Var inte lat men stressa inte ihjäl dig.

Unna dig saker som är nyttiga för din kropp och din själ – det är livsviktigt. Har du tänkt på att regelbunden återhämtning i vardagen är en underbar present till din kropp. Det är då den bygger upp, restaurerar och vitaliserar sig. Varje dag på året har vi chansen att ta nya tag, att tackla livet från en annan vinkel. Ändå är det inte alltid det blir av. Vid årsskiftet får vi liksom gratis en liten lyckospark. Det ligger i luften, det är aktuellt att tänka, att nu i år ska jag börja, nu ska jag göra slag i saken osv. Hur det än går, så är det positivt att förhoppning och föresats finns i våra tankar.

Jag önskar att vi ska hjälpas åt att hålla kvar den positiva stämningen även sedan vardagen tar vid och livets hårda motvind ibland blåser på oss och försöker att så små frön av misströstan. Den växten ska aldrig få tid att gro. Den är ett ogräs med hiskeliga rötter, som förgrenar sig åt alla håll och suger musten ur oss. Jag tycker att medvetandet om att vi är en del av naturen, ger tröst och stöd och hjälper oss att acceptera de svåra tider som är oundvikliga. Visst liknar väl naturens klimatskiftningar våra egna sinnesstämningars rörlighet! Jämför till exempel storm med aggression, solvärme med vänlighet, regn med tårar (något långsökt!), is med känslokyla, spirande vår med lycka. Och slutligen – vi är inte undantagna naturlagen om goda år och dåliga år.

Alla har upplevt fenomenet med den goda och den onda cirkeln. I fråga om sjukdomar är det ju så ofta förekommande att den ena sjukdomen banar väg för nästa, att man till och med har satt namn på det och kallar det circulus vitiosus, ett ömsesidigt stegrande av dålig effekt. Exempel: om man är tjock rör man sig lite och om man rör sig lite blir man tjock.

Psykiskt och fysiskt är man mellan varven inne i en sämre cirkel. Det finns ju så många gamla talesätt som inte är ogrundade. Exempel: ”En olycka kommer sällan ensam”. Men så heter det också: Likaväl som att tråkigheter banar väg för nya tråkigheter så banar också medgång väg för ny medgång.


vass23

Vi är skyldiga oss själva och vår omgivning att göra det bästa möjliga av våra liv. Man är inte social, i betydelse medmänsklig, om man i det hänseendet sviker. Lyckligtvis är de flesta onda cirklar inte oföränderliga. Då man medvetet går in för att komma underfund med någonting som är på tok – om dess orsak och verkan – är man redan på väg in i den goda cirkeln.

Om du är en pliktmänniska, kom ihåg att en av dina största plikter är, att leva så att du inte bränner ditt ljus i bägge ändar – och mitt på också – som en del gör. Så får vi andra glädje och nytta av dig under många år. Det finns alltid något sätt att klara det nödvändigt onda nästan lika bra och samtidigt livet, mycket, mycket bättre.