Själen

Kroppen gör ont

när själen ropar på hjälp!

vass40

Allt fler forskare hävdar att undantryckta känslor kan göra oss sjuka. Att bli sjuk kan ibland vara ett sätt att vädja till vår omgivning om förståelse och kärlek. Även om många sjukdomar har kroppsliga grunder, finns i regel också en psykisk komponent med i bilden som kan bli avgörande för att sjukdomen bryter ut. Det kan vara någon obearbetad besvikelse eller olöst konflikt. Det sätt med vilket man uppfattar och reagerar på livshändelser kan ha avgörande betydelse för såväl sjukdomsförlopp som tillfrisknande. Kroppen är en spegel, en reflex av vårt själsliv.

 

Jag har sett många människor

på nära håll drabbas av olika sjukdomar och besvär

Min svärmor fick struma när hennes man dog, bara 40 år gammal. Hos personer som befinner sig i sorg efter en partners bortgång kan man se i mikroskåp att de vita blodkropparna rör sig långsammare än normalt upp till ett år efter dödsfallet – ett tecken på att kroppens motståndskraft satts ner, vilket förklarar den ökade känsligheten för sjukdom under sorgen.

Ångest och ängslan inför att separera uttrycker vi ofta genom vår kropp. Min äldsta dotter låg i skilsmässa och fick en godartad tumör vid ena axeln. Hade även en längre tid haft led- och muskelvärk i kroppen, som inte blev bättre. Efter några år fick hon diagnosen fibromyalgi.

Frustration är en annan känsla som kan uttryckas i sjukdom. Man längtar intensivt efter att göra någonting, men man kanske tycker att det inte finns några möjligheter. Antingen kan man försöka förändra sin attityd till det som hindrar en eller också försöka skapa nya möjligheter att göra det man verkligen vill. Såväl huden som magen och tarmarnas slemhinnor är oerhört känsliga för inre störningar och konflikter.

En nära vän till mig drabbas ibland av blödande och vätskande atopiskt eksem. Det blossar upp mellan varven när hon är i konflikt med sin sambo. Förhållandet är lång ifrån bra. Det är ett medberoendeförhållande.

Man kan även råka ut för att tänderna lossnar och hår faller av om man drabbas av en livskris. Psykosomatiska symtom uppstår som regel mera ur situationer och samtal än som en följd av skador och infektioner. När man har försonats med ett problem är det avslutat. Då behöver man inte längre uttrycka det genom sin kropp – eller genom ångest, depression och så vidare som är andra vanliga sätt att gestalta obearbetade och kanske omedvetna konflikter.

Många håller fast vid gamla oförrätter – någon har behandlat en illa, man har blivit lämnad av sin partner för tio år sedan osv. Bär man på en långvarig bitterhet utan att bearbeta den, avsluta den och rikta blicken mot nya möjligheter kan den så småningom ta sig uttryck i form av sjukdom, exempelvis störningar i de inre organens funktioner.

Vi behöver låta bilden av oss själva växa, vi ska släppa en självuppfattning som hör till en förgången tid. Många vuxna ser fortfarande sig själva som barn. Sjukdomar kan också uttrycka olika former av självförnekelse. Känner jag mitt personliga värde och är full av livslust, aktiveras också kroppens celler och inre organ. Om man ständigt för en inre dialog om att livet är meningslöst respektive underbart, reagerar kroppen därefter.

Själens hälsa är den odefierbara men alltid lika eftersträvansvärda hälsan!